START

  |  

OM COGAB

  |  

VÅRA BRÄNSLEN

  |  

NYHETER

  |  

KONTAKT

  |  
Svenska English DeutschMål: Nästan alla av de nuvarande trafiksäkerhets benchmarking studier fokuserar helt på dödsfall, som dock endast utgör ett mått på omfattningen av trafiksäkerhetsproblem. Huvudsyftet med denna artikel var att undersöka möjligheten att ta med antalet allvarliga skador utöver antalet omkomna för trafiksäkerhet benchmarking och för att ytterligare belysa dess inverkan på ländernas ranking. Metoder: Vi introducerade tekniken med uppgifter envelopment analys (DEA) till trafiksäkerhets domän och utvecklat en DEA-baserade trafiksäkerhetsmodell (DEA-RS) i denna studie. Dessutom skisse vi olika typer av möjliga viktbegränsningar och antog två av dem för att ange förhållandet mellan dödsfall och allvarliga skador för den skull rationella benchmarking. En var en relativ vikt begränsning baserat på informationen av Louis Vuitton Väskor sin skuggpris, och den andra var en virtuell vikt begränsning med hjälp a priori kunskap om louis Vuitton Sverige vikten nivån på dessa två aspekter. Resultat: Genom att beräkna den mest optimala trafiksäkerhetsrisk betyg för 10 europeiska länder som bygger på de olika modellerna, fann vi att Storbritannien var det enda landet med bäst resultat oavsett vilken modell användes. Men länder som Nederländerna, Sverige och Schweiz inte längre bästa resultaten när de allvarliga skadorna var integrerade. Tvärtom, Spanien, som rankas nästan längst ner bland alla länder då endast antalet dödsoffer i trafiken ansågs blev ett land relativt väl presterande när integrera sitt antalet louis Vuitton Stockholm svårt skadade i utvärderingen. I allmänhet, oavsett om landets trafiksäkerhets ranking förbättrades eller försämrades, de flesta av de länder som uppnått en högre risk poäng när antalet svårt skadade ingick, vilket innebar louis Vuitton Neverfull att i jämförelse med de trafikdödade, mer politisk uppmärksamhet måste ägnas att förbättra situationen för allvarliga skador i de flesta länder. Slutsatser: Med tanke på vikten av att beakta de allvarliga skador utöver de dödsfall för internationell benchmarking av trafiksäkerheten, den föreslagna modellen (dvs DEA-RS modell med viktbegränsningar) visade sig vara effektiva i att härleda rimliga resultat. Vi därmed också inspirerad att tillämpa denna typ av modell till en mer komplett trafiksäkerhets benchmarking praxis i framtiden när uppgifterna om, till exempel, antalet lindriga skador, graden av skador på egendom, och antalet krascher är redo (dvs jämför) till use.KEYWORDS: land ranking; uppgifter envelopment analys; dödsfall; trafiksäkerhet benchmarking; allvarliga skador; viktbegränsningar


 


Låt oss prata bränsle idag!

 

..  
 

 

  NYHETER:

COGAB erhåller förnyat certifikat, 2013

»


COGAB erhåller förnyat certifikat, 2012

»


COGAB lanserar ny hemsida

»Kvalitet och miljöcertifierad enligt:COGAB Carl O Gromer AB   |  Aktergatan 14   |  SE-603 85  Norrköping   |  Telefon 011-31 22 00   |  info@cogab.se   |   Webbyrå Hamrén Media